Kdo pochopí a miluje druhé i v jejich slabostech, ten velký je.
M. Hrabica

Kam dál?