Včerejšek můžeš dneškem napravit.
M. Hrabica

Kam dál?