Amen, pravím vám: neobrátíte-li se a nebudete jako děti, nemůžete vejít do království nebeského.
Ježíš Kristus

Kam dál?