Zadrž, kam běžíš! Nebe je v tobě. Hledáš-li Boha jinde, mineš se s ním.
Angelus Silesius
cherubínský poutník

Kam dál?