Slouží i ti, kdo pouze stojí a čekají.
J.Milton

Kam dál?