Díky dílené kampani se podařilo ve veřejnosti vyvolat přesvědčení, že nemoc je projevem chybění léku.
Petr Fořt

Kam dál?