Plné roviny

1-2-3 Rovina myšlení

Má schopnost zcela se odpoutat od okolí a ponořit se do toho, co dělá. Dovede dobře vyložit své myšlenky. Dovede se dobře soustředit. Je dobrým řečníkem a využívá dobře argumenty. Je to osoba nejvhodnější pro studium. Život zasvěcuje bádání. Někdy se stáhne do sebe a je zádumčivá. Někdy vypíná mentálně. Je málo sdílná.

Vícečetné 1
Může dojít buď k uzavření, kdy je domov její pevností, anebo vznikají komunikační problémy

Vícečetné 2
Má větší citlivost, chápavost a intuici.

Vícečetné 3
Má plno nápadů a je činorodá.

4-5-6 Rovina vytrvalosti

Je odhodlaná, pevná až někdy neústupná. Jde pevně za svým cílem a nic ji neodradí. Často dosáhne úspěchu přes řadu překážek. Je něžná a romantická. Milostným vztahům přikládá velký význam a je vášnivým milencem. Je přímočará, otevřená, houževnatá a nedá se zastrašit. Pokud je nevyrovnaná, ocitne se v depresi. V životě pocítí zklamání, než nabude zkušeností.

Vícečetné 4
Projevuje se u ní zarputilost a nesmlouvavost.

Vícečetné 5
Je rozhodná a projevuje se větší citová hloubka.

Vícečetné 6
Je zranitelná a snižuje se u ní sebedůvěra.

7-8-9 Rovina energie

Je nadměrně činorodá. Má smysl pro humor. Má problémy s uvolněním energie a nemá stání. Tato vysoká energie potřebuje fyzickou i mentální činnost. Nesnáší omezování a zákazy. Nesoustředěnost. Špatně snáší konzervační přísady, cukr, kávu, kořeněná jídla a někdy i antibiotika. Dobrá je pro ni čerstvá zelenina a ovoce.

Vícečetné 7
Má zvýšenou citlivost a někdy vznikají citové výbuchy.

Vícečetné 8
Vyznačuje se bleskovým myšlením a postřehem pro detail Je ironická, zbrklá a přílišně kritická.

Vícečetné 9
Promýšlí vše do hloubky, je duchaplná, ale někdy kousavá.

1-4-7 Rovina dovednosti

Je manuálně a myšlenkově dovedná. Nerada pracuje tm, kde není vidět výsledek. Chce odpovídat jen za sebe. Je aktivním a vášnivým milencem a potřebuje vedle sebe podobného partnera, aby s ní udržel krok. Neodvede-li svoji vnitřní energii, dochází k agresi. Nepotrpí si na kázeň.

Vícečetné 1
Nedokáže dobře vyjádřit cit slovy, což může vést k projevu hněvu.

Vícečetné 4
Má zvýšenou manuální obratnost, organizační schopnosti a je nadšencem. Nic však nesmí přehánět, jinak se projeví neústupnost.

Vícečetné 7
Je citově zranitelná a při potlačení vnitřní energie propadá hazardu, drogám,

2-5-8 Rovina vášně

Má neodolatelný cit a emoce, které silněji ovládají mysl. Je ctižádostivá. Silně ovlivňuje touhu, naději a lásku. Vše dělá se zápalem a nic nedělá polovičatě. Chce naplnit to, pro co se rozhodla. Může se projevit lakota, strach, nenávist, hněv, žal, pomsta. Někdy může být nesnesitelná. Je přímo zmítaná vášněni.

Vícečetné 2
Má zvýšenou citlivost, intuici a pochopení.

Vícečetné 5
Má téměř ničivou emocionální intenzitu jak pro sebe, tak i pro druhé. Je arogantní a bezohledná.

Vícečetné 8
Má mimořádnou emocionální sílu, vysoké rozumové a intelektuální schopnosti. Má dobrý postřeh a všímavost.

3-6-9 Rovina empatie

Tato osoba je bystré inteligence směrované na vzdělání. Má přirozený soucit a účast vůči druhým. Dovede chápat pocity druhých lidí, je pozorná, laskavá a jako milenec citlivá. Nemusí se však nejlépe učit ve škole. Pozor na partnerský vztah.

Vícečetné 3
Má velké nadání, ale také sklon k výstřednostem a nezvyklým zálibám.

Vícečetné 6
Přílišná láskyplnost, starostlivost a někdy až dotěrnost.

Vícečetné 9
Má objevitelský potenciál a značnou mentální energii.

1-5-9 Rovina odhodlání

Má vrozenou podnikavost a aktivitu. Je houževnatá. Nic ji nezastaví před dosažením toho, co chce. Je tvrdohlavá a umíněná. Je příliš zahleděná do sebe. Je nepřizpůsobivá.

Vícečetné 1
Je poddajnější, má lepší schpnost k vyjádření svých citů slovy, zvýšená citlivost.

Vícečetné 5
Problém s udržením citové rovnováhy, citová hloubka.

Vícečetné 9
Je originální, má vysoké ideály, avšak projevuje se u ní citová prudkost.

3-5-7 Rovina pochopení

Tato osoba se vyznačuje porozuměním a myšlenkovou bystrostí. Má cit pro rytmus, hudbu a společnost. Potřebuje kontakt s lidmi. Dovede v životě hodně dokázat. Vztahy k partnerovi jsou velmi důležité. Je oblíbená a uznávaná, ale ovlivnitelná. Je ohleduplná.

Zdroj: Numerologie v praxi, Milan Walek

 

 

Komentáře