Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Štěstím pro člověka není dosáhnout vlastnictví nějaké věci, ale postoupit celou svou bytost tomu, co je větší než on.

Rabíndranáth Thákur

Poslední komentáře

Na okraj

Trpíte migrénami?
Zvyšte denní příjem vápníku a hořčíku (ženy potřebují 1 500 mg vápníku denně!), používejte kopretinu řimbabu jak vnitřně, tak zevně k potírání čela a spánků a vězte, že bolest hlavy je potlačovaný sex.
Migréna = orgasmus v hlavě.

Numerologie

Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel našeho data narození a tím také o výkladu našeho osudu.

Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme ještě dnes. Toho umění bylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně.

Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii a to nám umožňuje ocenit a poznat naši nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku „Kdo jsme?“.

Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť.

Srovnání s čísly v datu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní.

Numerologie vám odpoví na otázku, kde a proč rozdíly mezi lidmi vůbec existují.

Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami.

Kdyby si rodiče častěji všímali data narození svých dětí, bylo by spíše možné odbourat předsudek, že děti musí být stejné jako rodiče. A také by pak bylo snad možné využít nadání a schopností, které děti skutečně mají k tomu, abychom jim pomohli nalézt maximálně možné rozumné řešení pro jejich životní cestu.

Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili.

Je to jako okno do nám neviditelného, ale přece reálného světa. Numerologie je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z nás, zda této pomoci využije a zda otevře pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a vědění.

Děkuji z celého srdce našemu příteli panu Milanu Walkovi, s jehož svolením jsem si dovolila použít slova z jeho knih. Věřím, že i pro vás budou pobídkou, jak nalézt cestu k numerologii.

Závěrem úvodního slova mi dovolte 2 poznámky - podle našeho mínění však  velmi důležité:

1) Numerologie je věda nebo nauka velmi rozsáhlá a aby mohl někdo udělat dobrý, reálný a užitečný numerologický rozbor, chce to léta studií i praxe.
To, co najdete na těchto stránkách je pouze několik základních pojmů jednoho numerologického směru, který nás naučil přávě Ing. Walek. Tyto stránky mají být jen prvním dotykem úžasné možnosti jak lépe pochopit sebe i druhé. Rozhodně si nekladou za cíl někoho naučit numerologii!!!

2) Především na internetu (ale i jinde) se snadno setkáte s různými "prográmky", které vám po zadání datumu narození "spočítají numerologický rozbor". Neberte je vážně! Skutečný numerolog bere v úvahu tolik věcí, že to žádný běžný prográmek nemůže umět a kdyby měl být dokonalejší, nikdo by ho nezaplatil. A prostým sestavením několika informací vznikne jen nesmysl. Ale hlavně - numerolog musí být člověk citlivý, vnímavý, s velkou dávkou představivosti a intuce. A to není žádný počítač!!!

Takže - směle na to..