Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství, nemá za cíl nahradit odbornou lékařskou péči a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Mnohdy je nejlepším lékem žádný lék.

Hippokratés

Poslední komentáře

Na okraj

Při bolestech žaludku vypusťte ze stravy kořeněná jídla, pokrmy z masa a mléčné výrobky. Místo soli používejte GOMASIO. To se nedá v obchodě koupit, ale snadno si ho vyrobíte. Recept najdete v naší Kuchařce.

Plné roviny

 

 

 

 

 

 

 

1-2-3 Rovina myšlení


28.7.1993

  Má schopnost zcela se odpoutat od okolí a ponořit se do toho, co dělá. Dovede dobře vyložit své myšlenky. Dovede se dobře soustředit. Je dobrým řečníkem a využívá dobře argumenty. Je to osoba nejvhodnější pro studium. Život zasvěcuje bádání. Někdy se stáhne do sebe a je zádumčivá. Někdy vypíná mentálně. Je málo sdílná.

Vícečetné 1
Může dojít buď k uzavření, kdy je domov její pevností, anebo vznikají komunikační problémy
Vícečetné 2
Má větší citlivost, chápavost a intuici.
Vícečetné 3
Má plno nápadů a je činorodá.
3   99
2   8
1   7
 

4-5-6 Rovina vytrvalosti


4.4.1965

  Je odhodlaná, pevná až někdy neústupná. Jde pevně za svým cílem a nic ji neodradí. Často dosáhne úspěchu přes řadu překážek. Je něžná a romantická. Milostným vztahům přikládá velký význam a je vášnivým milencem. Je přímočará, otevřená, houževnatá a nedá se zastrašit. Pokud je nevyrovnaná, ocitne se v depresi. V životě pocítí zklamání, než nabude zkušeností.

Vícečetné 4
Projevuje se u ní zarputilost a nesmlouvavost.
Vícečetné 5
Je rozhodná a projevuje se větší citová hloubka.
Vícečetné 6
Je zranitelná a snižuje se u ní sebedůvěra.
  6 9
  5  
1 44  
 

7-8-9 Rovina energie


28.7.1993

  Je nadměrně činorodá. Má smysl pro humor. Má problémy s uvolněním energie a nemá stání. Tato vysoká energie potřebuje fyzickou i mentální činnost. Nesnáší omezování a zákazy. Nesoustředěnost. Špatně snáší konzervační přísady, cukr, kávu, kořeněná jídla a někdy i antibiotika. Dobrá je pro ni čerstvá zelenina a ovoce.

Vícečetné 7
Má zvýšenou citlivost a někdy vznikají citové výbuchy.
Vícečetné 8
Vyznačuje se bleskovým myšlením a postřehem pro detail Je ironická, zbrklá a přílišně kritická.
Vícečetné 9
Promýšlí vše do hloubky, je duchaplná, ale někdy kousavá.
3   99
2   8
1   7
 

1-4-7 Rovina dovednosti


28.7.1974

  Je manuálně a myšlenkově dovedná. Nerada pracuje tm, kde není vidět výsledek. Chce odpovídat jen za sebe. Je aktivním a vášnivým milencem a potřebuje vedle sebe podobného partnera, aby s ní udržel krok. Neodvede-li svoji vnitřní energii, dochází k agresi. Nepotrpí si na kázeň.

Vícečetné 1
Nedokáže dobře vyjádřit cit slovy, což může vést k projevu hněvu.
Vícečetné 4
Má zvýšenou manuální obratnost, organizační schopnosti a je nadšencem. Nic však nesmí přehánět, jinak se projeví neústupnost.
Vícečetné 7
Je citově zranitelná a při potlačení vnitřní energie propadá hazardu, drogám,
    9
2   8
1 4 77
 

2-5-8 Rovina vášně


28.5.1958

  Má neodolatelný cit a emoce, které silněji ovládají mysl. Je ctižádostivá. Silně ovlivňuje touhu, naději a lásku. Vše dělá se zápalem a nic nedělá polovičatě. Chce naplnit to, pro co se rozhodla. Může se projevit lakota, strach, nenávist, hněv, žal, pomsta. Někdy může být nesnesitelná. Je přímo zmítaná vášněni.

Vícečetné 2
Má zvýšenou citlivost, intuici a pochopení.
Vícečetné 5
Má téměř ničivou emocionální intenzitu jak pro sebe, tak i pro druhé. Je arogantní a bezohledná.
Vícečetné 8
Má mimořádnou emocionální sílu, vysoké rozumové a intelektuální schopnosti. Má dobrý postřeh a všímavost.
    9
2 55 88
1    
 

3-6-9 Rovina empatie


26.3.1967

  Tato osoba je bystré inteligence směrované na vzdělání. Má přirozený soucit a účast vůči druhým. Dovede chápat pocity druhých lidí, je pozorná, laskavá a jako milenec citlivá. Nemusí se však nejlépe učit ve škole. Pozor na partnerský vztah.

Vícečetné 3
Má velké nadání, ale také sklon k výstřednostem a nezvyklým zálibám.
Vícečetné 6
Přílišná láskyplnost, starostlivost a někdy až dotěrnost.
Vícečetné 9
Má objevitelský potenciál a značnou mentální energii.
3 66 9
2    
1   7
 

1-5-9 Rovina odhodlání


8.7.1959

 

Má vrozenou podnikavost a aktivitu. Je houževnatá. Nic ji nezastaví před dosažením toho, co chce. Je tvrdohlavá a umíněná. Je příliš zahleděná do sebe. Je nepřizpůsobivá.

Vícečetné 1
Je poddajnější, má lepší schpnost k vyjádření svých citů slovy, zvýšená citlivost.
Vícečetné 5
Problém s udržením citové rovnováhy, citová hloubka.
Vícečetné 9
Je originální, má vysoké ideály, avšak projevuje se u ní citová prudkost.

    99
  5 8
1   7
 

3-5-7 Rovina pochopení


7.3.2005

 

Tato osoba se vyznačuje porozuměním a myšlenkovou bystrostí. Má cit pro rytmus, hudbu a společnost. Potřebuje kontakt s lidmi. Dovede v životě hodně dokázat. Vztahy k partnerovi jsou velmi důležité. Je oblíbená a uznávaná, ale ovlivnitelná. Je ohleduplná.

3    
22 5  
    7
 

Zdroj: Numerologie v praxi, Milan Walek