Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství, nemá za cíl nahradit odbornou lékařskou péči a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Stále směj se a tak jen dále moc hezky směj se. Závistí, lhostejností a zlobou těch druhých otrávit nedej se.

H. Volf

Poslední komentáře

Na okraj

Bolí vás žaludek?
Zkuzte 15 minut před jídlem užívat vojtěšku. Potahuje totiž zaludeční sliznici blanou, která brání dráždění sliznice.

Plné roviny

 

 

 

 

 

 

 

1-2-3 Rovina myšlení


28.7.1993

  Má schopnost zcela se odpoutat od okolí a ponořit se do toho, co dělá. Dovede dobře vyložit své myšlenky. Dovede se dobře soustředit. Je dobrým řečníkem a využívá dobře argumenty. Je to osoba nejvhodnější pro studium. Život zasvěcuje bádání. Někdy se stáhne do sebe a je zádumčivá. Někdy vypíná mentálně. Je málo sdílná.

Vícečetné 1
Může dojít buď k uzavření, kdy je domov její pevností, anebo vznikají komunikační problémy
Vícečetné 2
Má větší citlivost, chápavost a intuici.
Vícečetné 3
Má plno nápadů a je činorodá.
3   99
2   8
1   7
 

4-5-6 Rovina vytrvalosti


4.4.1965

  Je odhodlaná, pevná až někdy neústupná. Jde pevně za svým cílem a nic ji neodradí. Často dosáhne úspěchu přes řadu překážek. Je něžná a romantická. Milostným vztahům přikládá velký význam a je vášnivým milencem. Je přímočará, otevřená, houževnatá a nedá se zastrašit. Pokud je nevyrovnaná, ocitne se v depresi. V životě pocítí zklamání, než nabude zkušeností.

Vícečetné 4
Projevuje se u ní zarputilost a nesmlouvavost.
Vícečetné 5
Je rozhodná a projevuje se větší citová hloubka.
Vícečetné 6
Je zranitelná a snižuje se u ní sebedůvěra.
  6 9
  5  
1 44  
 

7-8-9 Rovina energie


28.7.1993

  Je nadměrně činorodá. Má smysl pro humor. Má problémy s uvolněním energie a nemá stání. Tato vysoká energie potřebuje fyzickou i mentální činnost. Nesnáší omezování a zákazy. Nesoustředěnost. Špatně snáší konzervační přísady, cukr, kávu, kořeněná jídla a někdy i antibiotika. Dobrá je pro ni čerstvá zelenina a ovoce.

Vícečetné 7
Má zvýšenou citlivost a někdy vznikají citové výbuchy.
Vícečetné 8
Vyznačuje se bleskovým myšlením a postřehem pro detail Je ironická, zbrklá a přílišně kritická.
Vícečetné 9
Promýšlí vše do hloubky, je duchaplná, ale někdy kousavá.
3   99
2   8
1   7
 

1-4-7 Rovina dovednosti


28.7.1974

  Je manuálně a myšlenkově dovedná. Nerada pracuje tm, kde není vidět výsledek. Chce odpovídat jen za sebe. Je aktivním a vášnivým milencem a potřebuje vedle sebe podobného partnera, aby s ní udržel krok. Neodvede-li svoji vnitřní energii, dochází k agresi. Nepotrpí si na kázeň.

Vícečetné 1
Nedokáže dobře vyjádřit cit slovy, což může vést k projevu hněvu.
Vícečetné 4
Má zvýšenou manuální obratnost, organizační schopnosti a je nadšencem. Nic však nesmí přehánět, jinak se projeví neústupnost.
Vícečetné 7
Je citově zranitelná a při potlačení vnitřní energie propadá hazardu, drogám,
    9
2   8
1 4 77
 

2-5-8 Rovina vášně


28.5.1958

  Má neodolatelný cit a emoce, které silněji ovládají mysl. Je ctižádostivá. Silně ovlivňuje touhu, naději a lásku. Vše dělá se zápalem a nic nedělá polovičatě. Chce naplnit to, pro co se rozhodla. Může se projevit lakota, strach, nenávist, hněv, žal, pomsta. Někdy může být nesnesitelná. Je přímo zmítaná vášněni.

Vícečetné 2
Má zvýšenou citlivost, intuici a pochopení.
Vícečetné 5
Má téměř ničivou emocionální intenzitu jak pro sebe, tak i pro druhé. Je arogantní a bezohledná.
Vícečetné 8
Má mimořádnou emocionální sílu, vysoké rozumové a intelektuální schopnosti. Má dobrý postřeh a všímavost.
    9
2 55 88
1    
 

3-6-9 Rovina empatie


26.3.1967

  Tato osoba je bystré inteligence směrované na vzdělání. Má přirozený soucit a účast vůči druhým. Dovede chápat pocity druhých lidí, je pozorná, laskavá a jako milenec citlivá. Nemusí se však nejlépe učit ve škole. Pozor na partnerský vztah.

Vícečetné 3
Má velké nadání, ale také sklon k výstřednostem a nezvyklým zálibám.
Vícečetné 6
Přílišná láskyplnost, starostlivost a někdy až dotěrnost.
Vícečetné 9
Má objevitelský potenciál a značnou mentální energii.
3 66 9
2    
1   7
 

1-5-9 Rovina odhodlání


8.7.1959

 

Má vrozenou podnikavost a aktivitu. Je houževnatá. Nic ji nezastaví před dosažením toho, co chce. Je tvrdohlavá a umíněná. Je příliš zahleděná do sebe. Je nepřizpůsobivá.

Vícečetné 1
Je poddajnější, má lepší schpnost k vyjádření svých citů slovy, zvýšená citlivost.
Vícečetné 5
Problém s udržením citové rovnováhy, citová hloubka.
Vícečetné 9
Je originální, má vysoké ideály, avšak projevuje se u ní citová prudkost.

    99
  5 8
1   7
 

3-5-7 Rovina pochopení


7.3.2005

 

Tato osoba se vyznačuje porozuměním a myšlenkovou bystrostí. Má cit pro rytmus, hudbu a společnost. Potřebuje kontakt s lidmi. Dovede v životě hodně dokázat. Vztahy k partnerovi jsou velmi důležité. Je oblíbená a uznávaná, ale ovlivnitelná. Je ohleduplná.

3    
22 5  
    7
 

Zdroj: Numerologie v praxi, Milan Walek