Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství, nemá za cíl nahradit odbornou lékařskou péči a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Žij vyrovnaně : trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Robert Fulghum

Poslední komentáře

Na okraj

Bradavičky, znamínka a pihy jsou stmelené bolesti, jejich špatné pochopení a vnitřní neviditelný pláč.

Anorexie

Přání zbavit se všeho špatného, nízkého, tělesného, vysoké ideály, odmítání vztahů a závazků.

Poruchy příjmu potravy jsou podobnou výzvou pro okolí postiženého jako alkoholismus.

Je iluzí se domnívat, že oni sami se budou snažit cokoliv ze svého chápat, tvoří trénink především pro své okolí, pro zúčastněné, proto oni sami tvrdí, že problém nemají.

Posedlost totiž není možné odstranit slovy, ale vlastním chováním, přístupem k nemocnému.

Léčení je totiž láska - příčina je v tom, že naprosto chybí neláska k sobě a ocenění sebe sama, nepřijetí sebe.

Ale nebyli jsme to my, kdo jsme jim ukázali, že je nemilujeme takové, jací jsou?

Nebo že nemilujeme sebe takové, jací jsme?

Nechtějme převzít školu druhého, i když ho tolik milujeme, na sebe, sami si ublížíme a druhému jen vše oddálíme. Proto milujme a snažme se nesoudit, neradit, jen podpořit.

Jak přijmout sám sebe se naučíte v PŘIJÍMAT JE LÁSKA

Jak anorexii vyléčit přírodní cestou