Afty

Vyzývají umět si odříci, co člověku není prospěšné, být nekompromisní ve věcech kvality, hledat, co je pro mne dobré.

Afty se projevují hlavně u člověka, který v sobě nosí a dusí nepěkné myšlenky, jeho nitro je naplněno přísností, zlobou či touhou po odplatě někomu, kdo se k němu právě hezky nechoval.

Afty vyskočí člověku, kterému se stále něco nelíbí, který místo toho, aby vhodně řekl to, co se mu nelíbí, vnitřně s tím urputně bojuje a trápí se tím.

Je to projev zloby na druhé lidi, ale i na vlastní neschopnost, projev netolerance a nelásky.

Proto jsou výzvou přijímat vše a všechny s láskou, tolerovat chyby a nedokonalosti druhých i své, vždyť všichni jsme chybující děti na cestě za svým lepším já 🙂

Jak se naučit přijímat nedokonalosti svoje i všech ostatních vás učíme v:

PŘIJÍMAT je LÁSKA

Jak afty vyléčit přírodní cestou