Bolest

Bolest je intenzivní upozornění všímat si důležitých věcí.

Pokud nás postihne bolest, brání nám dělat cokoliv jiného, celou pozornost jsme nuceni věnovat bolesti. Tak celou pozorností bychom se měli věnovat tématu, na které bolest ukazuje.

Bolest je signál, že jsme něco dlouho potlačovali, nechtěli se tomu věnovat, bránili se to pochopit.

Když bráníme toku energií, pohybu jinam, změně, zůstáváme stát na místě. Stagnace způsobuje zatuhnutí, ztvrdnutí. Život je ale změna, nejde zůstat stát na místě. A tak musí dojít k tomu, že nám něco tuhle blokaci musí zlomit.

Signálem „lámání“ zatuhlin je bolest.

Když nás bolí nějaká část těla, volá k sobě všechny tělesné pomocníky, aby jí pomohli bolesti zbavit. Krev s bílými krvinkami, lymfu, červené krvinky s kyslíkem, živiny na dodání energie a rychlejší hojení tkáně.

Tak stejně duchovně bychom při bolesti měli veškerou energii věnovat danému tématu.

Učíme vás, jak se umět přizpůsobovat změnám, být pružný a dokonce se ze všech změn radovat! Kde?

Ve všech programech AKADEMIE CELOSTNÍHO ZDRAVÍ