Celiakie

Celiakie je dětská nemoc, proto má kořeny v minulých životech, je karmická, současně je nemocí rodičů dítěte.

Znamená to, že jsme se rozhodli celý tento jeden svůj život věnovat hledání pokory a lásky.

Nehřešit, neužívat si, a přesto život milovat a být šťastný.

Celiakie je agresivní boj proti chlebu dospělosti, nepřátelský postoj proti svému tělu i životu, tělo i duše se nedostatkem výživy rozpadají.

Výzvou je učit se milovat své tělo takové jaké je, smířit se se svým omezením a žít vitální život plný potěšení.

O přijímání v PŘIJÍMAT JE LÁSKA

Jak celiakii léčit přírodní cestou