Chrápání

To, co nejsem schopen vyjádřit ve dne, vyjadřuji v noci, výzva najít neagresivní formy komunikace, najít si prostor k vyjádření se.