Chudokrevnost – anémie

Oslabené Já, chybějící účastenství, ztráta chuti do života.

Nespokojenost v běžném životě, neschopnost vidět krásy kolem sebe, pocit, že jsem náročným okolím utlumen.

Neschopnost vidět problémy kolem sebe jako výzvy k tomu, abych aktivně něco měnil.

Nedostatek železa ukazuje na nepřipravenost odolávat náporu možných problémů. Člověk s anémií má tendence svalovat vinu za problémy kolem sebe na druhé.

Je potřeba pochopit, že bez prožití svízelných situací, bez školních lekcí, je nemohu zpracovat.

Pouze prožití životního tréninku, jeho aktivní řešení, ne pláč nad těžkým osudem, mne může posunout dál.

Přijímejme lekce druhých lidí jako možnost k vlastní změně, čím tvrdší lekce se mi předkládá, tím větší posun mohu udělat. Druhý člověk mne záměrně netrápí, on z lásky ke mně dělá přesně to, co pro svůj posun potřebuji a pro co jsem si ho přitáhl. Děkujte jim za to.

A své postoje měňte, buďte aktivní, vezměte život do svých rukou.

Hledejte své životní lekce v PŘIJÍMAT JE LÁSKA

Jak chudokrevnost vyléčit přírodní cestou