Dětské nemoci

Proces přizpůsobování se světu, kroky k dospělosti, vypořádávání se skutečnostmi.