Dvojité vidění

Neschopnost spojit obě strany polarity, výzva ujasnit si, že vše má dvě stránky.