Hluchota

Výzva naslouchat svému vnitřnímu hlasu, stát se na jiných rovinách jasně slyšícím, zažít situaci, kdy si člověk stačí sám a najít řešení v sobě, vlastním středu.