Hrb

Být nucen potkávat všechno a každého pokorně, výzva naučit se činit pokání, hledět vzhůru (k Bohu) s pokorou, být vůči sobě důsledný a silný.