Hypochondrie

Problém vědomí, kdy člověk nechápe život jako trénink duše ve hmotném těle. Je plně soustředěn na pouze fyzickou existenci, tudíž jeho snahou je zachovat fyzický život za každou cenu. Strach ze smrti se somatizuje v těle.

Výzvou je smířit se k konečností fyzického těla a vlastní smrtelností, ale přijmout nesmrtelnost duše, věnovat pozornost duchovnímu a duševnímu zdraví.

Je potřeba zabývat se tématem smrti a najít pomocníky, kteří by ho dokázali smrtí provést. Tito lidé totiž potřebují doprovod v nemoci, utvrzení, že příznakům nemoci, které pociťují, někdo rozumí, dokáže je šifrovat a uzdravit je.

Základem vyléčení hypochondrie je poznat, že člověk je skutečně zásadně nemocen, ale v hlubším smyslu. Stejně jako popíráme smrt, duši, tak popíráme svůj stín, své chyby, strachy, stinné stránky, nedokonalosti. Přijmout sebe se vším všudy, se svými pozitivními stránkami – dary, kterými máme obdarovávat druhé a svět, i se svými negativními stránkami, které máme přijmout jako výzvu ke své změně a ukazatel cesty a způsobu, jak se stát lepší bytostí.

Kolik nahoře, tolik dole. Kolik pozitivního, tolik negativního. Nic nepopírat, nebát se přiznat své slabosti. Smířit se s vlastními stíny i s největším stínem, smrtí.

Jak přijmout své negativní stránky a smířit se se smrtí najdeš v programu na webu PŘIJÍMAT je LÁSKA