Impotence

Nedostatečné plnění mužské role ve vztahu k ženství, nedostatek životní a tvořivé aktivity.

Je třeba si uvědomit, že máme dvě části v sobě, mužskou i ženskou. Pokud nemáme sílu ukázat navenek svou mužskou sílu, máme potlačenou i svou ženskou část. Prokrvení pohlavních orgánů vede z vnitřního klidu a uvolnění, což je ženská energie, ne ze snahy podat výkon a být akční – z mužské energie.

Je třeba přijmout, že je třeba být prakticky i pasivní (ženský), např. meditovat, projevovat emoce, učit se jen být bez výsledku, přijmout, že selhat je normální. Učit se vyřazovat rozum, mít vše pod kontrolou.

A učit se prakticky projevovat svou mužskou sílu např. ve sportu, ve fyzické práci, v seberealizaci. Zviditelnit to, co je potlačeno a nelze projevit v sexu.

Výzvou je učit se být mužem, který je akční, výkonný, zajistí svou rodinu a ženu, ale dokáže být i vnímavý, citlivý a chybující.

Jak impotenci léčit přírodní cestou

Máme pro vás připravený speciální balíček pro muže