Koktavost

Strach z nahromaděných pocitů, touha po ovládání, člověk se musí naučit stát na svém.

Koktavost souvisí s nepřijetím sebe, nenalezením svých hodnot a své cesty. Je třeba najít vědomí sebe – sebevědomí!

Najít sebe můžete v PŘIJÍMAT JE LÁSKA

Jak koktavost vyléčit přírodní cestou