Krátkozrakost

Krátkozrakostí trpí především děti a mladí lidé, protože především se zabývají tím, co je jim nejblíže, tím, co se jich bezprostředně dotýká a co je ovlivňuje tady a teď.

Nevidí, jak jejich rozhodnutí ovlivní jejich život v budoucnosti.

Krátkozraký člověk má buď projevy lehkovážného chování, nebo naopak nezdravé snaživosti.

Krátkozrakost se často dospíváním sama upravuje. Léčbou je uvědomění si života jako sledu příčin a následků, kdy každá akce má svou reakci. Uvědomění si širších souvislostí mých osobních rozhodnutí.

Pokud je člověk krátkozraký v dospělosti, často se zatvrzele zabývá pouze vlastním prospěchem, myslí jen na sebe a své problémy, chybí mu nadhled.

Oči jsou kontrolkou našich jater, proto je třeba zpracovat téma agresivity, vzteku, nespokojenosti a zatvrzelosti.

Najdete to v programu na webu TOLEROVAT JE LÁSKA

Jak podpořit tělo přírodní cestou na fyzické úrovni:

Oční potíže je široký okruh problémů od únavy očí, přes prasknutí cévky, citlivost, svědění, podráždění, vady zraku až k očním zákalům. Některé oční potíže mohou být signálem problémů v jiných částech těla, např. žluté bělmo – žloutenka, vystupující bulvy – štítná žláza, různá velikost zorniček – nádor v hlavě, zamlžování zraku – diabetes nebo vysoký krevní tlak. Oko je složený orgán s mozkem spojený zrakovým nervem a který uchycují okohybné svaly, jehož zdraví je závislé především na výživě. Zdraví oka ohrožují především chemické látky ve stravě (proto patří oči mezi kontrolky jater) a nedostatek životně důležitých látek, i nedostatek jediného vitamínu může vést k četným potížím se zrakem.

  • Základním krokem je podpořit játra (Silymarin Plus, Super Soya Lecithin) a zabezpečit rovnovážné doplňování základních živin kvalitním multiproduktem ideálně v souladu se svou krevní skupinou (Vitamíny podle krevních skupin)
  • Nezbytným pro výživu oka je vitamín A (je třeba užívat ve formě provitamínu – Beta Carotene a Vitamín E
  • Nutné je eliminovat vliv volných radikálů dodáním antioxidantů, a tím zabránit poškozování oka (Mega qProtect, qProtect, Lutein Plus, Zenthonic)
  • Pitný režim je vhodné dále zabezpečit pitím čajů, které však neumí doplnit deficit, jen neutralizují a harmonizují, ideálně pít zásaditou vodu z Aquarionu
Všechny uvedené produkty jsou z produkce společnosti CaliVita.
Kde a jak si je můžete pořídit?
Pokud zatím NEJSTE členem sítě CaliVita, klikněte na tlačítko:
Pokud už JSTE členem sítě CaliVita, klikněte na tlačítko: