Křeče svalů

Nesprávný psychický postoj, jednostrannost, přílišná ctižádost, přehnané chtění, vzpurné a křečovité chování.

Přemíra ega a neschopnost poslouchat své srdce, nepatřičnost při projevování svých pocitů.

Jak rozvolnit křeč se naučíte v RADOVAT SE JE LÁSKA

Jak křeče svalů vyléčit přírodní cestou