Lišej

Hledání blízkosti a náklonnosti, strach zranit se, ochranný pancíř, výzva vylézt ze své ulity.