Mateřské mléko – nadměrná produkce

Přesytit jídlem místo péčí a pozorností, výzva dbát na pořadí – živit duši, ducha a tělo.