Nadměrné mytí

Pocit skutečné nebo domnělé viny, přání “očistit se”, špatné svědomí, nutkání něco “napravit”.