Nadměrné mytí

Pocit skutečné nebo domnělé viny, přání „očistit se“, špatné svědomí, nutkání něco „napravit“.