Nadýmání, plynatost

Nesprávný projev agresivity, kdy nejsme schopni vyjádřit odpor tomu, co se nám nelíbí.

Neschopnost postavit se někomu nebo něčemu na odpor. Děláme si svůj prostor, který si nejsme schopni udělat „předem“ – ústy se vyjádřit.

Kdo trpí nadýmáním, má silný pocit osobní důležitosti a potřebu získávat ji od druhých.

Má pocit, že ho druzí lidé přijímají jen s dobrými vlastnostmi s stránkami. Agresivitu, zlost a nespokojenost pokládá za emoce, které není dobré vyjadřovat.

Je třeba přijímat své chyby, milovat se takový, jaký jsem, i se svými nedokonalostmi. To, co se mi nelíbí, se učit vyjádřit v pravý čas a v pravou chvíli, nenechat to v sobě bublat. Sebrat odvahu k přímé konfrontaci, naučit se vyjádřit negativní emoce s láskou pomocí svých pocitů.

Jak strávit vše, co k nám přichází v PŘIJÍMAT JE LÁSKA

Jak léčit nadýmání – plynatost přírodní cestou