Náhlá smrt dítěte

Poznat roli rodičovství ve smyslu: „Vaše děti nejsou vašimi dětmi, jsou syny a dcerami života a každé je samostatnou osobností“, pochopit omezenost našeho vnímání a tím neznalostí úkolu, který měla tato duše plnit, smířit se se smrtelností.