Natržení šlach

Chtít si vynutit, co přesahuje rámec našich tělesných možností, výzva rozšiřovat a rozpínat se duchovně, dobrovolně a sami od sebe uplatňovat duševní pružnost.