Nechutenství

Touha osvobodit se od všeho špatného, nízkého a tělesného. Vysoké ideály, odmítání vztahů a vazeb.