Neplodnost mužů

Nepřipravenost obětovat část své svobody, strach z odpovědnosti, rozum a cit nejsou v harmonii, nejsou jednotné.

V současné době bohužel muži ztrácí svou přirozenou aktivitu, průbojnost, svou mužskou aktivní energii.

Nejsou „připuštěni“ k rozhodujícím aktivitám, které přirozeně mají na starost – ochrana ženy a dětí, zabezpečení jejich klidu a obživy, aktivní rozhodování v rodině.

Není jim umožněno být přirozeně „hlavou“ rodiny.

Není jim dovoleno ani v nejbližším vztahu rozhodovat, chránit ženu a postarat se aktivně o ní – to za něj zajišťuje antikoncepce.

A tak ztrácí svou aktivitu i na úrovni tělesné.

Muži jsou od přírody slabší a zranitelnější, ženy mají mnohem víc schopností a v podstatě si vše dokáží zařídit samy – jen oplodnit se nedokáží.

Ale pokud budou rozhodovat za muže, v čem je nechají aktivovat a v čem ne, pokud jim nedovolí přirozeně využít svých silných stránek, pak vyhyneme.

Muži, aktivujte!

Jak mužskou neplodnost léčit přírodní cestou