Neplodnost žen

Nepřipravenost obětovat část své svobody, strach z odpovědnosti, rozum a cit nejsou v harmonii, nejsou jednotné.

Ženy dnes přebraly veškerou kontrolní činnost, spojení s intuicí a fungováním Vesmíru není. Vše je plánováno, nejdříve hmota, kariéra, pak pes a pak dítě.

Je třeba si ujasnit priority, co přijde nejprve a co má přednost.

Je třeba si ujasnit si motivaci – žena by měla být rozhodnuta přijmout každé dítě s každým úkolem, který si s sebou přinese (myšlenky na dokonalost, souvislost s myšlenkou na potrat).

Pokud neprojevujeme Vesmírnému řádu důvěru a neuznáváme, že vše přichází v pravý čas a je to pro blaho všech zúčastněných, pak s příchodem dítěte na svět máme problém, blokuje se.

Je třeba učit se být otevřená pro to, že dostaneme, co si přejeme, nebo obdržíme něco důležitějšího, co možná jenom nemůžeme hned vzít.

Ženy při své snaze vše kontrolovat, mají strach, aby dítě přišlo do těch nejlepších hmotných podmínek.

Nevěnují se lásce k partnerovi, důvěře v něj a spoléhání na něj, ale vytváří hmotné podmínky. Pak na dítěti lpí, potřebují ho – a proto nepřichází.

Je důležité vědomě zůstat sama pro sebe a místo dosažení dokonalosti a štěstí prostřednictvím dítěte toho dosáhnout pro sebe sama.

Dítě nepřichází, protože je třeba si uvědomit, že nelze vše naplánovat, rozhodnout a zařídit sama.

Základem příchodu dítěte na svět je partnerská láska, ne touha po dítěti.

Na prvním místě jsem ve svém životě já, pak partner a poté jako bonus plus partnerské lásce dítě.

Milujte a důvěřujte!

Jak být šťastnou ženou, kterou muž na rukou nosí, vás učím v ŽENA JE LÁSKA

Jak ženskou neplodnost léčit přírodní cestou