Nepohyblivost spermií

Přehnané pracovní výkony, dělat věci, které nic nepřinesou, výzva být navenek klidnější a vnitřně živější a duševně plodnější.