Opruzení

Těsný kontakt se sebou samým vede k duševní raněnosti, výzva být v oblasti intimních kontaktů otevřenější a odvážnější.