Orgasmus

Ženská energie je měkkost, propustnost, vlhkost, schopnost věci pustit, ať se dějí. 

Problémy s orgasmem ukazují na nepřijetí ženské role.

Stažení pochvy, její nadměrná suchost jsou výrazem mužské tvrdé, pevné energie a „suché“, argumentující a věcné komunikace.

Orgasmus je stav, kdy žena nad sebou ztrácí kontrolu. Strach ze smrti.

Držet vše v rozumové rovině a pod dohledem je opět projevem mužské energie. Žena má strach z pudovosti a vlastní divokosti, z tvrdého mužského prvku. Má tendence být dominantní, chce být výkonná a neselhat. 

Neschopnost dosáhnout orgasmu mají ženy, které sobě i partnerovi dlouho něco předstíraly, nebo u žen, které na sexualitu ještě nebyly zralé a byly k sexualitě nuceny nebo se samy nutily. Může to být také nevyrovnání se, neodpoutání od svého otce, kdy žena nechce být svému otci nevěrná s jiným mužem. 

Frigidita je o tom dovolit si extázi jako své životní právo i v jiných oblastech života než v sexualitě – třeba v tanci, poslouchání hudby. 

Pro ženu je důležité přijmout sebe jako měkkou, poddajnou, naplněnou citem, otevřenou, pružnou, schopnou přijímat. Nechat ve vztahu muži jeho akčnost, schopnost kontrolovat, hlídat, řídit a vést, a nechat se jím vést. Pustit kontrolu.

A naučit se svou mužskou energii ventilovat jinde – ve své práci, realizaci, sportu. 

Jak se naučit být ženou, kterou bude muž na rukou nosit, vás učím v Žena je láska.

Jak pochopit vztahy vůbec najdete v Soužít je láska

Jak léčit přírodní cestou