Ostruha patní kosti

Nenašlapovat fyzicky tak tvrdě, kráčet lehčeji, uvědomit si své nejslabší místo a přiznat si jej.