Páteř

Páteř představuje oporu a stabilitu, a současně dynamiku a pohyblivost.

Je složena z pevných obratlů a měkkých plotének

Obratle nesou mužský princip – sílu, pevnost, oporu. Ploténky nesou ženský princip – pružnost, zajištování pohyblivosti.

Zdraví páteře je ukazatelem, jak je mužský (obratle) a ženský (ploténky) princip v souhře, jak dokážeme být pevným sloupem – statickým a současně dynamickým.

Páteř je označována jako:

  • tlumič životních nárazů (jak pružně se dokážeme přizpůsobovat změněným situacím a životním zkouškám)
  • měřič upřímnosti – vzpřímená chůze – (jak jsme schopni žít v pravdě a jít si za svým – pro něco se „natáhnout“)
  • spojnice minulosti a budoucnosti (jak stabilně s láskou navazujeme na minulost a jsme otevřeni budoucnosti)
  • cesta k Bohu (přijetím svého božství tady ve hmotě a posunem sama sebe k lepšímu)

Problémy vznikají potlačovanou agresí, útěkem a snahou vyhnout se něčemu.

Jak dokážeme využívat naší emocionální síly – ženského principu ve světě aktivního vyjadřování sama sebe – ve světě mužském.

✔︎ Krční obratle:

Více pohyblivosti a pružnosti oproti opoře a statice (pohyblivost hlavy a otáčivý krk) – zjednat hlavě přehled a rozhled, držet hlavu vysoko, příp. nad vodou.

C1  – atlas = točna lebky

Nese tíhu nebeské klenby, je majákem, který by měl být otevřený a rozsvícený na všechny strany. Dává možnost mít přehled a rozhled. Je symbolem prozíravosti a odpovědnosti.

C 2 – čepovec = vrchol světové osy

Osa, kolem které se všechno točí. Umožňuje pohyblivost a vedení.

C3- 6 – 3. – 6. krční obratel

Souvisí s naší nerozhodností, malou sebedůvěrou a také tím, že si nakládáme více věcí na sebe, než můžeme zvládnout.

C 7 – 7. krční obratel

Bývá často vystouplý a tvoří tzv. hrb. Ten drží vztek, zlobu a napětí, které neumíme vyventilovat. Je jako býčí hrb, který ukazuje na zatvrzelost, neústupnost, skrytou agresi, bojovnost a trvání si na svém za každou cenu.

Krční páteř je kontrolkou stavu našeho žlučníku a jater, jak jsme nespokojení, zatvrzelí, neústupní ze svých názorů.

Pokud máte potíže s krční páteří, je pro vás dobré pochopit a zpracovat svůj vztah k emocím zlosti, vzteku, rozčilování a nespokojenosti – kurz Tolerovat je láska

✔︎ Hrudní obratle

Dávají stabilitu světu citů v prostoru srdce, poskytují oporu citům a emocím.

Th 1 – 4 – 1. – 4. hrudní obratel

Ukazuje na naši schopnost odrazit se od minulosti, nadechnout se a vyrazit dopředu bez obav a strachu. Leží zde naše nerozhodnost, přemíra rozumu a uzavřené srdce a emoce, strach ze selhání a života, který máme žít pro sebe.

Horní část hrudní páteře souvisí s minulostí, s naším tlustým střevem a plícemi, se schopností odpouštět – kurz Odpustit je láska

Th 5 – 7 – 5. – 7. hrudní obratel

Ukazuje na to, jak přijímáme to, co k nám přichází, zda dokážeme vše přijmout jako to nejlepší pro sebe, pro svůj vývoj a posun. Zda se dokážeme radovat ze všech zkoušek a příležitostí, i když se z pohledu rozumu jeví jako problémy. Ukazují na naši emoční stabilitu, postavenou na vědomí vyššího smyslu života a našeho místa tady. Ukazuje na to, jak se dokážeme radovat tady a teď.

Tato část hrudní páteře souvisí s radostí, s naším tenkým střevem a srdcem – kurz Radovat se je láska

Th 8 – 10 – 8. – 10. hrudní obratel

Jsou přímo propojeny se žlučníkem a játry stejně jako krční páteř, zde leží více nespokojenosti a stresu, uzavřenosti a neschopnosti vypustit zlost ven, držíme ji v sobě a bubláme, ale nic ven nedáváme najevo.

Th 11 -12 – 11. – 12. hrudní obratel

Ukazuje, jak jsme na tom se sebeláskou a sebepřijetím. Jak vnímáme své chyby a stíny, zda je vidíme jako cestu ke zlepšení, nebo jako překážku na své cestě.

Tato část hrudní páteře souvisí se slinivkou, slezinou a žaludkem – kurz Přijímat je láska

✔︎ Bederní obratle

Ukazují, jak neseme a snášíme tíhu života. Právě zde se nejvíce projevuje konflikt mezi dolními impulzy z pánve (pudy) a horními impulzy ze srdce a hlavy. Zde se ukazuje, s jakými emocemi neseme životní překážky a naše úkoly, jak pružně na ně reagujeme, nebo je vnímáme jako těžký kříž, kdy je třeba ještě víc zatnout, abychom ho udrželi. Pak převáží mužský princip pevnosti a sloupu a dochází k vyhřeznutí ploténky – ženský princip a pružnost.

L 1 – 1. bederní obratel

Přímo souvisí se slinivkou a žaludkem, ukazuje, jak milujeme sami sebe, jak se srovnáváme s druhými a závidíme – kurz Přijímat je láska

L 2 – 3 – 2. a 3. bederní obratel

Souvisí s našimi vztahy – vztahem k sobě i vztahem k druhým, jak vnímáme druhé lidi zodpovědnými za naše štěstí a náš život, nebo zda beze strachu tvoříme svůj život a nebojíme se ztráty druhých.

Tato oblast přímo souvisí s ledvinami a močovými cestami – kurz Soužít je láska

L 4 – 5 – 4. a 5. bederní obratel

Jsou přímo propojeny s tlustým střevem a ukazují na přetížení minulostí, neodpuštěných křivd a bolesti včerejška.

Tyto obratle je třeba řešit komplexně v Odpustit je láska

✔︎ Kost křížová – 5 obratlů křížových (S1S5)

Spojují nás s matkou zemí. Je zde základna, naše hluboká minulost, napojení na živočišnou říši, sídlo hadí síly kundaliny.

Přímá souvislost je s naším napojením na duchovní principy života a radost z tady a teď, a následně užívání si života v souladu se vším okolo jako možnostmi vyjádření sebe. Nelpění na druhých, na materiálních hodnotách, na čemkoliv venku, ale vděčnost za ně jako nástroje pro svou tvorbu života podle sebe.

Naučit se vidět sám sebe jako zhmotnělou energii, která se manifestuje tady a teď a užívá si tvorby dalších hmotných věcí kolem sebe, je základ k pružné a pevné páteři.

Problémy s páteří jako takovou jsou problémy nespokojenosti a zatvrzelosti, proto se učte v programu na webu TOLEROVAT JE LÁSKA.