Píštěl

Hledat okliky, předělávání stvoření, výzva jít novými cestami v duchovně duševní oblasti, statečně a novými způsoby rozhodnout a vyřešit konflikty ohledně zbavování se všeho starého.