Pocení rukou

Strach z kontaktu, přesunutí tématu z dolní sexuální oblasti, přijmout vlastní sexualitu a tělesnost.