Pochva

Schopnost odevzdat se, otevřít se, nebránit se pomoci zvenčí, schopnost ukázat či dokázat něco.