Pojivová tkáň – slabost

Člověk zraňuje sám sebe příliš velkou povolností, neumí odpouštět, přecitlivělost, nedostatek flexibility.