Pojivová tkáň – zánět

Neochota čelit konfliktu, přetížení, nesouhlas s něčím.