Polykací potíže

Chybějící pohotovost akceptovat určité okolnosti, odmítnutí skutečnosti.