Potíže se šíjí

Poukazují na tvrdošíjnost, umíněnost, tvrdohlavost, duševní nepohyblivost, Výzva být tolerantnější a trpělivější.