Potrat

Nevědomé a potlačené odmítnutí, odmítnutí odpovědnosti, strach ze změny.