Prskání při řeči

Nevědomě projevovat pohrdání a agresi, chybí vnitřní duševní účast.