Rakovina ledvin

Odklon od vlastní cesty v oblasti partnerství a harmonie, neschopnost nalézt vlastní identitu ve vymezení se k druhým lidem, výzva upustit od starých představ o partnerství a vztazích, které jsou člověku cizí.