Roztroušená skleróza

Izolace následkem zatvrzelosti, dominantní postoje a požadavky. Odmítání části svého bytí, bráním k přístupu k němu, často obtížné myšlení.

Nemoc, kterou splácíme své minulé dluhy, kterou si člověk má prožít, a svým postojem k této nemoci a životu vůbec si uvědomit, co je v životě podstatné.

Život mu nabízí boj, a tentokrát člověk nesmí ustoupit, ale bojovat.

Jediné, co může k boji s touto nemocí člověk použít, je jeho duševní a tělesná aktivita, vůle žít pro sebe, pro svého partnera, pro své děti.

Je nutné rvát se i o malý kousíček sluníčka v životě a neplakat (snad jen občas a krátce).

Je nesmírně složité najít touhu žít a vnímat radost z obyčejných věcí při této nemoci. Je to však jediná cesta, která vede k zastavení nebo jen velmi pomalému zhoršování nemoci.

Roztroušená skleróza postihuje dvakrát častěji ženy než muže, což úzce souvisí s velkou agresivitou žen, zatvrzelostí ve svých názorech a jejich protlačování, neochota podřídit se mužské energii jako té aktivní, nechuť smířit se se svou ženskou rolí.

Jak žít ženskou energií najdete v ženských programech AKADEMIE CELOSTNÍHO ZDRAVÍ

Jak se s roztroušenou sklerózou vypořádat přírodní cestou