Ruce

Dávat málo, nechtít nebo nemoci něco přijmout, nechopení se šance, neschopnost činu.